Nguồn gốc giống bưởi da xanh

trái cây bến tre bưởi da xanh

Theo người dân kể, bưởi da xanh là một loại bưởi ngon và có giá trị kinh tế cao, được phát hiện tại tỉnh Bến Tre.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.