Bưởi da xanh Bến Tre, 1.0 – 1.2kg

Bưởi da xanh Bến Tre, 1.0 – 1.2kg. Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn bưởi da xanh, đủ các loại, từ loại dùng để ép nước, để ăn, trưng, biếu

Danh mục: