Bưởi da xanh Bến Tre, 1.6 – 1.8kg

Bưởi da xanh Bến Tre, 1.6 – 1.8kg. Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn bưởi da xanh, đủ các loại, từ loại dùng để ép nước, để ăn, trưng, biếu

Danh mục: