Bưởi da xanh Bến Tre, 1.8 – 2.0kg

    Bưởi da xanh Bến Tre, 1.8 – 2.0kg. Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn bưởi da xanh, đủ các loại, từ loại dùng để ép nước, để ăn, trưng, biếu

    Danh mục: