Sầu riêng Ri6

Chúng tôi chuyên kinh doanh sầu riêng, đặc biệt sầu ri6. Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lượng các loại sầu riêng như: Ri6, khổ qua, sầu thái, sầu riêng chuồng bò, bao ăn.

Danh mục: